Top Line Section
Alt er på norsk
free Space
    free Space
Alt er på norsk
Det er logisk å bruke et norsk slektsprogram når vi jobber med våre norske slekter og vår norske historie. Vi vil nok si at det er ulogisk å bruke et amerikansk, engelsk eller svensk slektsprogram når det finnes meget gode norsk alternativ.
Navnetradisjoner
I følge norsk navnetradisjon må et slektsprogram ha mulighet til å støtte både mellomnavn og patronymikon.
navnefelt
Embla Familie og Slekt støtter dette slik at du kan registrere et personnavn riktig uten tanke på når personen levde. Trenger du å registrere flere forskjellige navn (klengenavn, navn som gift etc), så er det ikke noe problem.
Stedsnavn
Det er viktig å kunne registrere et stedsnavn på riktig måte i Norge. Foreningen DIS-Norge har laget en definisjon på hvordan dette bør gjøres. Embla Familie og Slekt er det eneste slektsprogrammet som har lagt denne malen inn i slektsprogrammet for å gjøre det enkelt for deg og slik at det blir mest mulig riktig i forhold til vår norske historie. Her ligger det til rette for norske stedsnavn.
stedsnavnsmal
Gårdshistorie
Og når du har lagt til rette for norske stedsnavn er det naturlig å kunne lage en gårdshistorie som forteller om plassen hvor noen av dine forfedre ble født og hadde sine leveår. Norge er det eneste landet som har bygdebøker og nå kan du lage din egen bygdebok i Embla Familie og Slekt. Da er det ikke bare snakk om slektshistorie, men mer om bygdehistorie og om hvordan folk levde før i tiden. Så nå kan du holde på med både slekt og gård i Embla Familie og Slekt.
gaardshistorie
Hjelp og veiledning
Skulle du trenge hjelp og veiledning vil du finne en stor brukermanual i slektsprogrammet - på norsk. Våre hjemmesider på www.embla.no er selvsagt også på norsk.
E-post til USA
Men skulle du ha behov for å sende en rapport, en bok eller noe annet til dine fjerne slektninger i USA kan du selvfølgelig skifte språket i programmet til for eksempel amerikansk, lage en rapport til en PDF-fil og sende en e-post til USA - for deretter å sette slektsprogrammet tilbake til vårt eget morsmål.
Det enkleste er norsk
Det er logisk å velge det norske slektsprogrammet Embla Familie og Slekt når man skal forske på sine norske forfedre.
free Space