Top Line Section
Personvernerklæring
free Space
    free Space
PersonvernerklÆring
Embla Norsk Familiehistorie AS tar privatlivets sikkerhet på alvor og har skrevet denne personvernerklæringen for å vise at vi tar vare på våre medlemmer i Norsk Familiehistorie og andre som besøker våre Internettsider
Cookies - Informasjonskapsler
Våre web-sider inneholder cookies for enklere bruk av hjemmesidene.. "Cookies" er en kode som blir lagt igjen på maskinen din med kundeprofil.
Personlig informasjon
Disse web-sidene inneholder ikke program som samler innformasjon om deg, din maskin eller noe annen informasjon.
Som medlem i Norsk Familiehistorie lagrer vi personlig informasjon som ditt navn, e-post, postadresse og hvilke produkter du har tilgang til. Denne informasjonen blir aldri delt ut til andre personer eller firmaer.
Av og til oppstår problemer i familietreet og noen av våre medlemmer vil trenge hjelp fra en support-medhjelper fra Embla Norsk Familiehistorie AS. I noen tilfeller kan de være aktuelt å overføre ditt familietre til våre supportmedhjelpere. Dette blir da avtalt over telefon eller e-post og den informasjonen som da blir sent til Embla Norsk Familiehistorie AS blir aldri vist til andre privatpersoner eller firmaer, og blir i de aller fleste tilfeller slettet etter kort tid.
Eksterne lenker
Våre hjemmesider inneholder lenker til andre web-sider. Embla Norsk Familiehistorie AS kan ikke påta seg noe ansvar for innhold på de eksterne web-sidene, men setter pris på en tilbakemelding slik at vi eventuelt kan fjerne lenker til uønskede nett-sider.
Eierskap
All tekst og bilder på våre hjemmesider tilhører Embla Norsk Familiehistorie AS og kan ikke kopieres privat, til andre hjemmesider eller andre media uten skriftelig tillatelse fra Embla Norsk Familiehistorie AS.
Nettbutikk
Kredittkort-informasjon som blir registrert i vår nettbutikk har Embla Norsk Familiehistorie AS ikke tilgang til. Denne informasjonen blir sent direkte videre til NETS (tidligere BBS) som håndterer betaling via kredittkort. Embla Norsk Familiehistorie AS får kun tilbakemelding fra NETS som viser om betalingen er godkjent eller avvist.
Angrerett / Angreskjema
Dette skjemaet er obligatorisk i følge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og familiedepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10.
DU HAR MED ANDRE ORD 30 DAGERS ANGRERETT
Etter angrerettloven kan forbrukeren ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 30 dager fra de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper likevel ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått. Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som er utfylt av selgeren som spesifisert nedenfor.Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.
Selger: Embla Norsk Familiehistorie AS.
Adresse: Fjellveien 11, 4380 Hauge i Dalane
Telefon nr:   5189 1307
E-post: firmapost@embla.no
Fylles ut av kunde.
Jeg ønsker å benytter meg av angreretten.
Fakura nr:
Navn: Adresse:
Post nr:
Sted:
Telefon nr:
E-mail adresse:
Konto nr (for overføring av tilgodehavende.):
Underskrift:
ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT
Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysninger selgeren skal fylle ut.Se § 9 og §7 i agrerettloven kapittel 3 for utfyllende informasjon.
OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN
Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen. Eventuelle kostnader ved retur av varer må du bære selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.
ANDRE OPPLYSNINGER
Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake).Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke. Internettadresse: http://www.forbrukerradet.no
Varer blir normalt pakket og sendt i normal postgang dagen etter mottatt bestilling. Ved ferieavvikling kan leveringstiden være noe lenger. VI forsøker å opplyse om dette på våre nettsider.
Embla Norsk Familiehistorie AS ønsker kun fornøyde kunder, og vil gjøre alt for at du skal bli en av dem!
Kontakt web-redaktør
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæring, informasjonen på våre web-sider eller nett-sider som våre eksterne linker viser til, kan du kontakte oss på: firmapost@embla.no
free Space